Bastak Music
Founded 2005

زندگینامه مصطفی خضری

 در مهرماه ۱۲۹۸ شمسی در اوز به دنیا آمد و از وی اشعار متنوعی

به گویش اوزی باقی مانده است . نوع کار وی ترانه سرایی است و تقریبا بیشتر آنچه که از وی باقی است ؛اشعاری است که آن مرحوم بر روی ترانه های معروف محلی ودر بعضی از موارد بر روی ترانه های خوانندگان مشهور مانند پوران ساخته است .خود آن مرحوم در حاشیه اشعارش قید کرده است که بر وزن فلان ترانه سروده است

بعضی از ترانه هایش مدتها زمزمه مردم بود مانند ترانه :

 فصل بهار تک اوز خداک چد باصفای

که بروزن ترانه معروف پوران با این مطلع سروده است:

بس که به یاد تو زدم باده خرابم هنوز

مرحوم خضری غزل و مثنوی هم سروده است و اشعاری به فارسی هم دارد که جالب توجه است .

مصطفی خضری در سن هشتاد سالگی در شیراز در گذشت ودر یازدهم خرداد ماه ۱۳۷۸در اوز به خاک سپرده شد .

کتابی تحت عنوان ( اشعاری با گویش اوزی ) از  اشعار گویشی او نیز در سال ۱۳۸۶ منتشر شد.

حمایت مادی از سایت.کلیک کنید
ممکن است شما دوست داشته باشید